eINFO24 - Internetové infprmace  Adresář „Hodnotné informace pro manažery, podnikatele, studenty, …“ Czech Republic    Change Location
Letenky
Vyhledávače
Služby INFO
Google
      Vyhledávání na webu       Vyhledávání na eINFO24
Home
Blog INFO
Reklamy


Kariéra

 • Lidské zdroje
 • Pracovní pozice
 • Školení a vzdělávání
 • Etický kodex  Lidské zdroje

  Filozofie společnosti INFO vychází ze skutečnosti, že úspěch je závislý především na kvalitě vlastních zaměstnanců a externích partnerů. Vítáme odpovědné a schopné, především nekonformní jedince, kteří jsou ochotni při práci využívat celou svoji intelektuální kapacitu.

  Pro své zaměstnance a externí partnery se snažíme vytvářet prostředí, které poskytuje vysokou míru svobody a podporuje originální nápady a další rozvoj osobnosti.

  Správné motivování lidí je klíčem k úspěchu společnosti. Jsme si vědomi, že bude-li naše zaměstnance práce bavit, budou vykazovat dobrou výkonnost a v důsledku toho budou mít klienti s našimi službami jen ty nejlepší zkušenosti.  Pracovní pozice

  Společnost INFO přistupuje k personální otázce velmi pečlivě a zodpovědně. Filozofie řízení společnosti je založena na jednotlivcích, kteří jsou zdrojem dalšího růstu. Úspěch společnosti je především otázkou lidí a jejich správné motivace. Lidé jsou naším největším aktivem.

  Volné pracovní pozice

  V případě zájmu o některou z pracovních pozic nás prosím kontaktujte na:

  Email  Školení a vzdělávání

 • Vstupní školení - firemní kultura a filozofie
 • Průběžné zvyšování odborné kvalifikace (odborné kurzy, semináře, školení atd.)
 • Jazykové kurzy
 • Školící programy etického chování  Etický kodex

  Společnost INFO si velmi dobře uvědomuje, že způsob poskytování služeb je přinejmenším stejně důležitý jako služby samotné. S nejvyšší vážností podřizujeme vlastní realizaci svých aktivit těm nejnáročnějším etickým normám.

  Etický program společnosti INFO je založen na Kodexu etického jednání, který zavazuje zaměstnance přísně dodržovat všechny zákony a předpisy, jednat čestně se svými klienty a spolupracujícími partnery, řádně a zodpovědně využívat firemní a externí zdroje a nezneužívat důvěry, kterou do nich společnost vkládá.

  Společnosti velmi důsledně dohlížejí na dodržování etického jednání svých zaměstnanců, kteří se pravidelně zúčastňují povinného školícího programu zaměřeného zejména na podporu a posílení etického vědomí.

  Etika se tak stává osobní záležitostí a zodpovědností všech našich zaměstnanců a je nedílnou součástí pravidel, jimiž se řídí naše každodenní činnost.


 • © 2009 INFO    Home - O společnosti - Podmínky používání a ochrana dat